ရန္ကုန္ - ဟႏြိဳင္း - ဟေလာင္ကြ်န္း ခရီးစဥ္

Tour Code: VTP-01
Duration: ၃ ညအိပ္ ၄ ရက္ခရီးစဥ္
Coverage: ရန္ကုန္ - ဟႏြိဳင္း - ဟေလာင္     Price From: USD 520

ပထမေန ့ : ရန္ကုန္ - ဟႏြိဳင္း

ရန္ကုန္ျမိ ု့မွ ညေနပိုင္းတြင္ စတင္ထြက္ခြာျပီး ဗီယက္နမ္နုိင္ငံ ဟႏိြဳင္းနုိင္ငံတကာ ေလဆိပ္သို ့
ေရာက္ရွိပါမည္။ ေလဆိပ္တြင္ ဧည့္လမ္းညြန္မွ လာေရာက္ ၾကိ ုဆုိျပီးေနာက္ Hotel သို ့ေရာက္ရွိကာ
အိပ္စက္ အနားယူပါမည္။ (Honoi)

ဒုတိယေန ့ : ဟႏိြဳင္း - ဟေလာင္ (မနက္စာ / ေန ့လည္စာ / ညစာ)

ဟုိတယ္တြင္မနက္စာသံုးေဆာင္ျပီး ေနာက္ဗီယက္နမ္၏ ကမာၻေက်ာ္ ျမစိမ္းေရာင္ပင္လယ္ျပင္ရွိရာဟေလာင္သို ့ ထြက္ခြာပါမည္။ ပင္လယ္ထဲတြင္
ေရထဲမွသသာဝအေလ်ာက္ထြက္ေပၚေနေသာေက်ာင္ေဆာင္ေက်ာက္တန္းမ်ား၊ လွပစြာျဖစ္တည္ေနေသာေက်ာက္ဂူတို ့ကို သေဘၤာျဖင့္သြားေရာက္
လည္ပတ္ၾကပါမည္။ ထို ့ေနာက္ေန ့လည္စာကိုသန္ ့ရွင္းလက္ဆက္ေသာ ပင္လယ္စာျဖင့္ သေဘၤာေပၚတြင္ ဧည့္ခံပါမည္။ ေန ့လည္စာသံုးေဆာင္ျပီး
ေရျပင္က်ယ္ၾကီးအတြင္း လွပေသာေက်ာက္ေဆာင္မ်ား ကမ္းေျခမ်ားကို ၾကည့္ရွ ူပါမည္။ ေရကစားရန္အတြက္ အခ်ိန္ေပးပါမည္။ ျပီးေနာက္ညစာ
သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္တြင္ အိပ္စက္အနားယူပါမည္။

တတိယေန ့ : ဟေလာင္ - လႏြိဳင္း (မနက္စာ / ေန ့လည္စာ / ညစာ)

သေဘၤာေပၚတြင္ နံနက္ေစာေစာထိုက္က်ိေလ့က်င့္ခန္းနွင့္မိတ္ဆက္ေပးပါမည္။ မနက္စာသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ေရျပင္က်ယ္ေတာင္ေက်ာက္ေဆာင္မ်ားနွင့္
ဓါတ္ပံုရုိက္ျခင္း၊ ခ်က္ျပဳတ္နည္းမ်ားကိုစားဖိုမွုးမ်ားက သင္ၾကားျပသေပးျခင္း၊ ေနပူစာလွံ၍ ေကာ္ဖီေသာက္အနားယူျခင္း မိမိတို ့နွစ္သက္ရာမ်ားျဖင့္
ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ပါသည္။ ေန ့လည္စာကို အရသာရွိစြာ သံုးေဆာင္ျပီး သေဘၤာေပၚမွ Check Out လုပ္ပါမည္။ ျပီးေနာက္ ျမိ ု့ေတာ္ Hanoi သို့ ျပန္လည္
ထြက္ခြာပါမည္။ ဟႏိြဳင္းတြင္ ဗီယက္နမ္ရုိးရာေရေပၚရုပ္ေသးျပပြဲ ကိုၾကည့္ရွူပါမည္။ ညစာသံုးေဆာင္ျပီး ေနာက္ဟိုတယ္တြင္ အိပ္စက္ အနားယူပါမည္။

စတုတၳေန ့ : ဟႏိြဳင္း - ရန္ကုန္ (မနက္စာ / ေန ့လည္စာ)

ဟိုတယ္တြင္ မနက္စာသံုးေတာင္ျပီး ေနာက္ထားရွိရာ BaDinhSquare ရွိ Hochiminh Mausoleum သို ့သြားေရာက္ေလ့လာပါမည္။ ထိုေနာက္ ဟိုခ်ီမင္း၏
အိမ္ေတာ္၊ သူ ့အသံုးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ လြတ္ေတာ္အေဆာက္အဦးတို ့ကိုေလ့လာလည္ပတ္ပါမည္။ ဆက္လက္ျပီးေရွၚေဟာင္းေစတီ OnePillarPagoda ကို
ဖူးေျမွာ္ျပီးေန ့လည္စာျဖင့္ ဧည့္ခံပါမည္။ ထိုမွတဆင့္ဗီယက္နမ္၏ ပထမဦးဆံုး တကၠသိုလ္ကိုသြားေရာက္ေလ့လာျပီးေနာက္ ရန္ကုန္သို ့ ေလေၾကာင္းျဖင့္
ျပန္လည္ထြက္ခြာလာမည္ျဖစ္ပါသည္။

Inclusions

 • ၾကယ္သံုးပြင့္အဆင့္ရွိ ဟိုတယ္ ႏွင့္ မနက္စာေန ့စဥ္

 • ခရီးစဥ္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေန ့လည္စာ ႏွင့္ ညစာမ်ား

 • ခရီးစဥ္တြင္ သြားေရာက္လည္ပတ္ရန္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေနရာေဒသမ်ား

 • ခရီးစဥ္တစ္ေလ်ွာက္ ကားအၾကိ ုအပို ့ ဝန္ေဆာင္မွဳ

 • အဂၤလိပ္စကားေျပာ ဧည့္လမ္းညြန္ ႏွင့္ ျမန္မာစကားေျပာ ဧည့္လမ္းညြန္ ဝန္ေဆာင္မွဳ

 • ခရီးစဥ္တြင္ ေန ့စဥ္ ေရသန္ ့ဘူးတစ္ဘူး

 • ရန္ကုန္ - ဟႏိြဳင္း -ရန္ကုန္ အသြားအျပန္ေလယာဥ္ လက္မွတ္
 • Exclusions

 • ကိုယ္ပုိင္အသံုး စရိတ္မ်ား

 • ခရီးစဥ္တြင္ မေဖာ္ျပထားေသာ ေနရာေဒသ မ်ားသို ့ သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္းမ်ား

 • ဟိုတယ္တြင္ အသံုးျပဳေသာ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား (Telephone bill, Laundry, etc...)
 • 游览代码: VTP-01
  持续时间:
  覆盖:     Price From: USD 520

  Top